Nahoru

Často kladené dotazy (FAQ)

FAQ – Nejčastější dotazy k systému řízeného větrání se zpětným ziskem tepla – inVENTer

Jaký je rozdíl mezi centrálním a decentrálním větracím systémem?

Decentrální větrací systémy jsou osazovány do obvodových zdí. Skládají se z pravidla z regeneračního tělesa převážně z keramiky a z reverzních ventilátoru. Jsou ovládány pomocí centrálního regulátoru. V každé místnosti je umístěna jedna, popřípadě více větracích jednotek v závislosti za rozloze, tyto jednotky odvádějí znečištěný vzduch ven z budovy a po uplynutí časového intervalu opět přivádějí čerstvý vzduch do budovy. U tohoto systému není zapotřebí potrubních rozvodů. Údržbu může provádět konečný uživatel sám.

Centrální větrací systémy mají rozvody po celé budově. Tyto rozvody jsou umístěny většinou v podhledech nebo v podlaze s výdechy v jednotlivých místnostech. Zpravidla nasávají znečištěný vzduch z kuchyní a koupelen a odvádějí jej přes rekuperační jednotku ven z objektu. Přes tuto jednotku je nasávaný venkovní vzduch a rozváděný většinou do obývacího pokoje a ostatních pokojů. Údržbu tohoto systému provádějí specializované firmy.

Jak se liší inVENTer od ostatních decentrálních větracích systémů?

Zajímáte se o decentrální větrání bytových prostorů se zpětným ziskem tepla? Pro konečného uživatele není zcela jednoduché vyznat se ve stále narůstající nabídce již tak nepřehledného trhu a rozhodnout se pro správný přístroj. S těmito tipy na decentrální větrací systémy, Vám chceme objasnit některé pojmy a poskytnout Vám tak lepší přehled. Pokud se budete rozhodovat jaký decentrální větrací systém zakoupit, bude Vás zajímat, jak se od sebe liší jednotlivé větrací systémy. Více se dozvíte zde.

Srovnání typů větracích systémů.       

Jak dlouho se systém vyrábí?

První větrací jednotky se zpětným ziskem tepla inVENTer byly vyrobeny v Německu v roce 1999. Nyní mají své obchodní zastoupení ve více než 20 zemích světa.

Je inVENTer limitován šířkou obvodové zdi?

Nabízíme celou řadu produktů, které mají různé zástavbové šířky. Minimální zástavbová šířka je od 140 mm u větrací jednotky typu iV-Compact. Maximální délka průchodky může být u některých typů systému až cca 2000 mm.                                                      

Kolik přístrojů je zapotřebí pro jeden byt?

Vždy je zapotřebí vypracovat konkrétní projekt pro daný byt či dům. Obecně platí, že jedna větrací jednotka například typu iV-Smart+ zvládne vyvětrat 20 m2 (50 m3) obytné plochy.

Kde může být větrací systém inVENTer instalován?

Větrací systém inVENTer doporučujeme umístit do objektů, ve kterých je zapotřebí zajistit pravidelnou výměnu vzduchu. Především do bytů, rodinných domů, kanceláří, hotelových pokojů, učeben, menších školek, domovů pro seniory, ordinací, penzionů….

 

Kde není vhodná instalace větracího systému inVENTer?

Větrací systém inVENTer nedoporučujeme umisťovat do prostorů znečištěných oleji, mazivy a mastnotou, do prostorů s výskytem agresivních nebo žíravých plynů, do prostorů s extrémním výskytem prachu (brusírny, truhlárny…), do prostorů s teplotami pod -20 °C nebo nad +50 °C, do míst, kde není možný pozdější přístup k ventilátorům, inVENTer není určený k vysoušení budov.

 Je systém vhodný pro stávající budovy?

Ano, inVENTer je velice vhodný právě pro stávající budovy. Díky běžně dostupnému jádrovému vrtání, není problém vytvořit odpovídající otvor pro průchodku bez velkých zásahů do budovy. Následná instalace je velice jednoduchá.

 Co se děje s kondenzátem?

Při procesu zpětného zisku tepla může docházet za určitých teplot ke vzniku kondenzátu. Při poklesu teploty pod rosný bod se v keramickém výměníku vykondenzují mikrokapičky vody. Tyto kapičky jsou odváděny v módu odtahu ven v podobě mlhy.  Aby docházelo k tomuto odvodu, musí být stavební průchodka v obvodové zdi umístěná s mírným spádem směrem ven z budovy. Venkovní kryty mají přizpůsobené odkapové hrany, díky nimž případný kondenzát nestéká po fasádě, ale odkapává do volného prostoru před budovou. Keramický výměník stejně jako jeho izolační materiál je vyrobený z materiálů s „uzavřenými póry“. Proto nemůže kondenzát nasáknout do těchto materiálů a způsobovat na jejich povrchu plísně.

 Jak pracuje větrací systém inVENTer v letním období?

Keramický výměník si udržuje stále svoji teplotu, proto v letním období částečně ochlazuje přiváděný horký vzduch. V nočních hodinách doporučujeme větrací systém přepnout do režimu trvalého větrání, kdy nasává chladnější noční vzduch do ložnice a dětských pokojů a nahřátý vzduch odvádí z obýváku či kuchyně.

 Ovlivňuje používání digestoře činnost větracího systému inVENTer?

I když se větrací systém se zpětným ziskem tepla inVENTer instaluje i do kuchyní, v žádném případě nenahrazuje digestoř. Páry vznikající při vaření je nutné jednorázově odvětrat ven z kuchyně. K tomuto odvětrání slouží silné odtahové ventilátory, které jsou součástí digestoří. Kromě toho norma pro větrání ČSN 15665/Z1 také vyžaduje, aby v kuchyních musel být dodržen objemový průtok odpadního vzduchu alespoň 100 m3 / h   Vzdálenost mezi digestoří a inVENTer by měla být větší než 150 cm. I když jsou ventilátory digestoří výkonnější jejich používání je krátkodobé, maximálně v řádu několika málo hodin, proto nemají z dlouhodobého hlediska vliv na činnost větracího systému inVENTer.

 Je vhodné použít větrací systém inVENTer v koupelnách?

Odvětrávání koupelen má svá vlastní specifika, většinou zde vzniká vysoká vzdušná vlhkost v krátkém časovém úseku, která je zapotřebí co nejrychleji odvětrat. Proto výrobce doporučuje pro tyto případy použití výkonnějších ventilátorů bez zpětného zisku tepla, ale v kombinaci s časovým doběhem či hygrostatem – i takovéto přístroje má značka inVENTer k dispozici. Při tomto odvětrání vznikne krátkodobý podtlak, který se po čase dorovnává pomocí větracích jednotek inVENTer. S ohledem na požadavky investora lze použít větrací systémy se zpětným ziskem tepla i do koupelen, pro tento případ máme k dispozici rovnotlakou větrací jednotku iV-Twin+. 

Jaká je hlučnost ventilátorů používaných ve větracích systémech inVENTer?

Větrací systémy inVENTer jsou osazeny nově vyvinutými ventilátory Xenion® a XENION EFP, v nichž je spojený optimální výkon až do 58 m3/h / 90 m3/h a téměř neslyšitelný chod ventilátoru. Právě dvoustupňové automatické přepínání dělá tento reverzní ventilátor obzvláště tichým v i přechodových fázích. Pracuje extrémně tiše i při maximálním výkonu je jeho hlučnost například u přístroje iV14-Zero nižší než 30 dB. Sofistikovaná geometrie lopatek ventilátoru zaručuje rovnoměrný přívod a odvod vzduchu a jejich uspořádání zabraňuje přímému průchodu zvuku zvenčí. Navíc lze v případě potřeby zakoupit další akustické tlumiče.

Mohou být v místnosti s větracím systémem inVENTer také krbová kamna či krby?

inVENTer může být osazen v místnosti s krbem či krbovou vložkou, pokud je k těmto topným tělesům zajištěný externí přívod vzduchu. V opačném případě je zapotřebí zohlednit, aby v místnosti nedocházelo k podtlaku vyššímu než 4 Pa. V tomto případě doporučujeme použití přetlakového čidla napojeného na regulátor větracího systému. V každém případě je vždy nutná konzultace s projektantem či kominíkem.

 Vznikají uvnitř větracího systému choroboplodné zárodky?

Choroboplodné zárodky vznikají ve vlhkém prostředí. Jelikož je keramický výměník i při vysoké vzdušné vlhkosti, díky stálému proudění vzduchu, neustále vysušován, nemají tyto zárodky vhodné podmínky pro svůj vznik.

 Nepůsobí prostupy pro větrací jednotky jako tepelné mosty?

Pokud je větrací systém v provozu, je keramický výměník ohříván a z tohoto důvodu nemůže dojít ke vzniku takzvaného tepelného mostu. Proto je větrací systém inVENTer koncipován pro nepřetržitý provoz, kterému je uzpůsobena i životnost ventilátoru a jeho spotřeba elektrické energie.

 Dochází při provozu k průvanu?

Objem průtoku vzduchu není tak velký, aby vznikal při provozu větracího systému průvan. Což potvrzuje mimo jiné také studie vypracovaná EwWalt der RWTH Aachen.

 Je instalace větracího systému inVENTer složitá?

Instalace větracího systému je velice jednoduchá, a proto ji může provést jakákoliv stavební firma či zručnější soukromá osoba ve spolupráci s kvalifikovaným elektrikářem (zapojení do elektrického okruhu). Větrací systém Vám samozřejmě mohou nainstalovat i naši obchodní partneři, jejichž přehled naleznete na našich webových stránkách v sekci partneři. V případě Vašeho zájmu Vám bezplatně a nezávazně vyhotovíme návrh na umístění větracích jednotek, cenovou kalkulaci i protokol o potřebné výměně vzduchu ve Vašem objektu dle ČSN EN 15665 spolu s výpočty o energetické úspoře.

 Jaké jsou dodací lhůty?

Dodací lhůta větracího systému inVENTer je od 1 do 4 týdnů, dle typu větracího systému.

 Jak pracuje větrací systém inVENTer při nízkých teplotách? Potřebuje nějaké přídavné topení?

Díky keramickému výměníku inVENTer nezamrzá ani při velmi nízkých teplotách. Větrací jednotky spolehlivě pracují i při teplotě -24 °C bez potřeby přídavné topné patrony.

Jak se inVENTer chová při silných větrných poryvech?

Za normálních povětrnostních podmínek jsou jednotky inVENTeru odolné vůči mírnému větru. Navíc jsou ventilátory Xenion vybaveny inteligentní stabilizátorem zaručujícím tichý chod i při silných větrných poryvech, čímž splňuje podmínky S3/S2 dle DIN EN 13141-8 (při zátěži -20 / +20 Pa). Nicméně doporučujeme větrací systém osadit na závětrné strany.

 Lze čerpat na větrací systém inVENTer dotace?

Ano, různé typy větracího systému inVENTer jsou zařazeny ve státním dotačním programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Bližší informace naleznete na http://www.novazelenausporam.cz

ZDARMA PRO KLIENTY

Provádíme nezávislé návrhy na umístění větracích jednotek, vyhotovujeme cenové kalkulace a výpočty průtoku objemu vzduchu.

Vyplňte formulář

nová zelená úsporám

Naše produkty jsou registrovány ve státním dotačním programu NZÚ-SVT6975, SVT6976, SVT6977, SVT6980, SVT8405, SVT9472, SVT9473

Více o dotacích