Nahoru

Systémová stránka: FaqPresenter::renderDefault

Co odlišuje systém řízeného větrání s rekuperací inVENTer od jiných ventilačních systémů?

Princip decentrálního větrání není ve své podstatě žádnou novinkou. V Německu, kde byl systém inVENTer vyvinutý, se používá již řadu let a zaujímá vedoucí postavení na trhu s decentrálními větracími systémy. Decentrální větrací systémy se liší od centrálních zařízení především:

  • Nízkými provozními náklady
  • Přímou instalací do obvodové zdi objektu
  • Jednoduchou údržbou
  • Nevyžadují speciální firmy pro čištění potrubních rozvodů
  • Využívají kvalitní technologie reverzních, inteligentních ventilátorů (německý výrobce PAPST)
  • Jejich součástí je HIGH-TECH - keramický výměník

Jak dlouho se systém inVENTer vyrábí?

První větrací jednotky se zpětným ziskem tepla inVENTer byly vyrobeny v Německu v roce 1998.

Je inVENTer limitován šířkou obvodové zdi?

Standardní průchodka pro jednotky je pevná a dána dle jednotlivých typů větracích jednotek viz http://www.inventer.cz/produkty/. Tato průchodka lze zakrátit dle konkrétních rozměrů zdi, minimální zástavbová délka je 220 - 250 mm dle typu (již pro šířku zdi 150 mm existují speciální typy větracího systému - Ohio). Při objednávce je zapotřebí vždy specifikovat šířku zdi. Maximální délka průchodky je cca 1.200 mm.

Kolik přístrojů je potřeba pro jeden byt?

Jedna větrací jednotka iV14 je určena pro prostor o 20 m2 (50 m3) obytné plochy. inVENTer je rovnotlaký větrací systém, proto jeho jednotky pracují párově. Při použití více než 4 ks větracích jednotek může být jejich počet lichý.

Kde může být větrací systém inVENTer instalován?

V objektech, kde je zapotřebí zajistit pravidelný přísun čerstvého vzduchu. Především v bytech, rodinných domech, kancelářích, hotelech, školkách, školách, domovech seniorů, nemocnicích, penzionech….

Kde není vhodná instalace větracího systému inVENTer?

Větrací systém inVENTer není vhodný do prostorů s výskytem agresivních nebo žíravých plynů, do prostor s extrémním výskytem prachu (brusírny, truhlárny….), také není určený k vysoušení budov.

Je systém vhodný pro stávající budovy?

Větrací systém je velice vhodný právě pro stávající objekty. Díky moderním technikám jádrového vrtání, není problém vytvořit odpovídající otvor pro průchodku bez velkých zásahů do budovy.

Co se děje s kondenzátem?

Při procesu zpětného získávání tepla dochází ke vzniku kondenzátu. A to při rozdílných vnitřních a venkovních teplotách. Při poklesu teploty pod rosný bod se v keramickém výměníku vykondenzují mikrokapky vody. Tyto kapky vody jsou odsávány ven v podobě mlhy. Stavební průchodka je usazena v obvodové zdi s mírným spádem směrem ven z budovy, což zaručuje odvod případného kondenzátu ven z objektu. Venkovní kryty mají odkapové hrany, díky nimž případný kondenzát nestéká po fasádě, ale odkapává do volného prostoru před budovou. Keramický výměník stejně jako pěnový izolační materiál jsou vyrobeny z materiálů z „uzavřenými póry“. Proto nemůže kondenzát nasáknout do těchto materiálů a způsobovat vznik plísní.

Jak pracuje větrací systém inVENTer v letním období?

Keramický výměník se snaží udržet si stále svoji teplotu, proto v létě částečně ochlazuje přiváděný horký vzduch. V noci lze větrací systém přepnout do režimu trvalého větrání, kdy nasává chladnější noční vzduch do vyhřátých místností.

Ovlivňují páry vznikající při vaření činnost větracího systému inVENTer?

Větrací systém se zpětným ziskem tepla inVENTer se instaluje i do kuchyní. Nenahrazuje však digestoř, páry vznikající při vaření je nutné odtáhnou jednorázově ven z bytu, neměl by být také naistalován v těsné blízkosti těchto odtahových přístrojů.

Používá se větrací systém inVENTer v koupelnách?

V koupelně vznikají páry nárazově. Proto výrobce doporučuje odvětrávat koupelnu a toaletu ventilátory bez zpětného zisku tepla. Vytvořený podtlak se dorovnává pomocí větracích jednotek inVENTer. Pro větší koupelnu s toaletou, nebo pro pasivní budovy je doporučeno použít rovnotlakou větrací jednotku iV-Twin.

Jsou ventilátory větracích jednotek hlučné?

Větrací systém je koncipován pro použití v obytných prostorech. Doporučená hladina hluku v obytných místnostech je cca 30 dB, v místnostech, kde se odpočívá a spí cca 25 dB. inVENTer iV14 produkuje na první provozní stupeň při objemu průtoku vzduchu 12 m3/hod 20 dB. Větrací jednotky se nedoporučují umisťovat nad lůžka nebo pohovky, jednotky by neměli být přímo nad spící osobou. Při správném umístění nemají rušivý charakter.

Je zapotřebí při plánování osazení větracích jednotek zohlednit krb či kamna v místnosti?

Pokud máte zajištěný externí přívod vzduchu, je vše v pořádku. Pokud ne, je potřeba zohlednit, aby v místnosti nedocházelo k podtlaku vyššímu než 4 Pa. V tomto případě výrobce doporučuje připojit na systém čidlo měření tlaku, které v případě překročení hraniční hodnoty větrací systém vypne.

Mohou vzniknout uvnitř větracího zařízení nějaké choroboplodné zárodky?

Choroboplodné zárodky vznikají ve vlhkém prostředí. Jelikož se ventilátor i při vysoké vlhkosti, díky pohybu vzduchu, stále vysušuje, nemají zárodky vhodné podmínky pro svůj vznik.

Vytváří se v obvodových zdech tepelný most?

Pokud je systém v provozu, je keramický výměník stále ohříván, a proto nevzniká tepelný most. Větrací systém inVENTer je koncipován na stálý provoz, i proto má velmi nízkou spotřebu elektrické energie. Není doporučeno jej vypínat.

Dochází při provozu k průvanu?

Objem průtoku vzduchu není tak velký, aby vznikal při provozu větrací jednotky průvan.

Kdo provádí instalaci větracího systému inVENTer?

Větrací systém se vyznačuje mimo jiné jednoduchou instalací, a proto jej může svépomocí nainstalovat i konečný zákazník (samozřejmě za pomoci elektrikáře – podmínka pro uznání záruky). Větrací systém Vám samozřejmě mohou nainstalovat naši obchodní partneři, jejichž přehled naleznete na http://www.inventer.cz/partner/ ti vám také rádi připraví návrh na umístění větracích jednotek, cenovou kalkulaci i protokol o potřebné výměně vzduchu ve vašem objektu dle ČSN EN 15665 spolu s výpočty o energetické úspoře.

Jaké jsou dodací lhůty?

Dodadací lhůta kompletních nebo kompletačních setů inVENTer je do 4 týdnů. Dodací lhůta přípravných setů při standardní délce průdchodky a standardní barvě venkovního krytu je do 1 týdne.

Jak pracuje větrací systém inVENTer při nízkých teplotách? Potřebuje nějaké přídavné topení?

Díky keramickému výměníku inVENTer nezamrzá ani při velmi nízkých teplotách. Větrací jednotky spolehlivě pracují i při teplotě -24°C.

Záleží stupeň zpětného zisku tepla na typu větrací jednotky?

Procento účinnosti zpětného zisku tepla je všeobecně závislé na množství proudícího vzduchu. Čím větší je množství proudícího vzduchu, tím menší je zpětný zisk tepla. Jako další faktor je u inVENTeru rozhodující venkovní teplota. Všeobecně platí, že čím nižší je venkovní teplota, tím nižší je i stupeň zpětného zisku tepla. Nicméně inVENTer dosahuje i při velmi nízkých teplotách zpětného zisku tepla nad 70 %.

Jsou inVENTery odolné vůči větru?

Za normálních povětrnostních podmínek jsou jednotky inVENTeru odolné vůči mírnému větru. Při plánování umístění větracích jednotek inVENTer je nutné zohlednit návětrné strany objektu a pokud je to možné inVENTer na tyto stěny neumisťovat. V případě, že není možno systém osadit na nenávětrné strany, doporučujeme instalaci větrných brzd či větrných pojistek.

Lze čerpat dotační prostředky na větrací systém inVENTer?

Větrací jednotky inVENTer jsou zařazeny ve státním dotačním programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Bližší informace naleznete na http://www.novazelenausporam.cz/

Mají větrací jednotky inVENTer energetické štítky?

Veškeré produkty z řady inVENTer mají své energetické šítky, tyto produkty jsou zařezeny v energetické třídě A.