Decentrální větrací systémy jsou účinné při odvětrávání radonu

Pracovníci vývojového oddělení firmy inVENTer GmbH uskutečňují ve spolupráci s Helmholtzovým centrem pro výzkum životního prostředí (UFZ) zajímavou studii věnující se účinnosti decentrálních větracích přístrojů se zpětným ziskem tepla na snižování koncentrace radonu obsaženého ve vzduchu uvnitř obytných budov.

Chemický prvek radon222 je radioaktivní vzácný plyn, který je pro člověka neviditelný, je bez chuti a zápachu. Tento plyn však není zcela nezávadný, jeho dlouhodobé vdechování může způsobit rakovinu plic. Nejjednodušším opatřením, jak se vyhnout nebezpečné koncentraci radonu222 je pravidelné a dostatečné větrání.  V opuštěném bytě v oblasti s výskytem vysoké hladiny tohoto vzácného plynu probíhalo měření. Po použití větracích přístrojů typu iV14-Zero byl naměřený výrazný úbytek koncentrace tohoto škodlivého plynu. Pokud chcete více informací přečtěte si celý článek zde.

Recommended Posts