Skip to content

Akustická ochrana u větracích systémů

V zásadě platí, že čím větší je objem průtoku vzduchu, tím hlasitější jsou zvuky, které mohou decentrální větrací systémy způsobovat. V případě redukce objemu průtoku vzduchu je tak samozřejmě snížen hluk způsobený prouděním.

Aby se dosáhlo tohoto snížení objemu průtoku vzduchu, existují v zásadě dvě možnosti:

  • aktivní úprava průtoku vzduchu uživatelem pomocí nastavení ovladače
  • pasivní využívání příslušenství za účelem snížení hluku způsobeného prouděním a objemem průtoku vzduchu, jakožto i snížení přenosu hluku zvnějšku.

V letáku „Takto lze nehlučně větrat“ (odkaz) jsme shrnuli nejdůležitější pojmy týkající se akustické ochrany. Jak zde můžete vidět, musí být u hluku v rámci větrání obytných prostor rozlišována

  • hladina akustického tlaku = zvuk vydávaný samotným ventilátorem měřený v určité vzdálenosti
  • normalizovaný rozdíl úrovně hluku = označení akustické izolace konstrukčního dílu

Podívejme se na to, jak jsou obě tyto hodnoty zjišťovány:

a) Postup měření hladiny akustického tlaku/akustických emisí

Veškerá akustická energie, která je vyzářena ze zdroje hluku za jednu sekundu, představuje akustický výkon [P]. Ten není přímo měřitelný, může však být zjišťován na základě různých měřicích postupů. Zdroj hluku má konstantní akustický výkon, který se nemění, pokud dochází k vyzařování (emisi) do jiného prostředí.

Pokusná konstrukce k měření akustických emisí je provedena následujícím způsobem: Zdroj zvuku je vypnut, ventilátor je zapnut. Ve vysílacím prostoru je ticho, avšak ventilátor způsobuje hluk v přijímacím prostoru. Pomocí mikrofonů je měřeno, kolik hluku z ventilátoru se dostane do přijímacího prostoru.

b) Postup měření normalizovaného rozdílu úrovně hluku        

Normalizovaný rozdíl úrovně hluku je veličina k označení akustické izolace konstrukčního dílu, která je závislá na frekvenci. Přitom je měřena schopnost akustické izolace konstrukčního dílu mezi dvěma prostory. Hodnota přitom udává rozdíl úrovně hluku mezi prostorem vytváření a příjmu hluku (měřeno v dB).

Pokusná konstrukce k měření normalizovaného rozdílu úrovně hluku je provedena následujícím způsobem: Ve vysílacím prostoru je vytvářen zvuk o hodnotě 100 dB, zatímco je ventilátor vypnut. Zvuk je přenášen vypnutým větráním do přijímacího prostoru. Zde je pomocí mikrofonů měřeno, s kolika dB se zvuk větráním dostává do přijímacího prostoru.

c) Vedle těchto dvou veličin existuje již určitou dobu ještě třetí charakteristika, a sice akustický výkon. Tato hodnota je uváděna na energetickém štítku, který je od roku 2016 předepsán pro větrací zařízení, a popisuje intenzitu zvuku, která je naměřena přímo na zabudovaném zařízení. Tento akustický výkon je zpravidla přibližně o 8 dB vyšší než hladina akustického tlaku/akustické emise ventilátoru. Větrací systémy inVENTer splňují všechny zákonné požadavky týkající se akustické ochrany. Ventilátory XENION® jsou vysloveně tiché a současně mají mimořádně vysoký výkon. Patentovaná akustická ochrana INVENTIN® navíc snižuje hluk na minimum.

Rychlý kontakt
close slider

    Srdečně vás vítáme u inVENTeru


    Po-Pá: 07:30 – 15:30