Skip to content

Porovnání větracích systémů iV-CHECK

Přehled větracích systémů

Norma ČSN EN 15665-Z1 předepisuje minimální výměnu vzduchu v obytných prostorách. Pod pojmem minimální výměna vzduchu je myšlena výměna vzduchu v uzavřených místnostech a budovách ve smyslu klimatu obytných prostor a ochrany budov. Výměna vzduchu omezuje zvýšenou koncentraci látek a vlhkost v budovách. Důvodem regulace jsou stále těsněji uzavřené pláště budov (například v důsledku izolovaných fasád a oken s trojskly), které slouží k co největšímu snižování energetických a tepelných ztrát. Z důvodu utěsněného opláštění však již není zajištěna nutná výměna vzduchu přirozeným větráním spárami (přirozený proud vzduchu skrz neutěsněná okna a dveře nebo jiné štěrbiny a spáry). Přesto musí být zajištěna možnost odvádění vydýchaného vzduchu a vysoké vzdušné vlhkosti, neboť to může přispívat k tvorbě plísní.

I klasické větrání okny zde naráží na své meze, neboť opakované, kontinuální nárazové větrání (a to i v noci nebo během pracovního dne) je často problematické. Požadovaná minimální výměna vzduchu může být zajištěna různými větracími systémy. Zde je nutno rozlišovat mezi nuceným větráním, které je podpořeno ventilátorem, a tzv. volným větráním, u kterého ventilátor není nutný. U mechanických větracích systémů se v kategorii systémů přiváděného a odváděného vzduchu rozlišuje mezi centrálním a decentrálním větráním. Centrální větrací systémy jsou tvořeny jediným velkým agregátem se systémem vzduchových kanálů, který umožňuje centrálně řízené, kontrolované větrání obytných místností. Decentrální větrací systémy jsou tvořeny několika větracími agregáty cíleně umístěnými ve vnějších stěnách, čímž je možné individuální větrání jednotlivých prostor a obytných zón. 

Výhody a nevýhody větracích systémů – shrnutí

a. Výhody a nevýhody větrání okenními drážkami

Větrání okenními drážkami se vyznačuje nízkými náklady, snadnou montáží a bezproblémovou údržbou. Bez nutnosti speciálních filtračních systémů nebo přívodu elektrického proudu zajišťují již samotné větrací otvory v okenním rámu čerstvý vzduch a působí jako prevence proti plísním. Za účelem větrání okenními drážkami je část těsnění v okenním rámu nahrazena větracími štěrbinami. Těsná okna jsou tedy následně vědomě přeměněna na netěsná.

Aby fungovalo větrání pomocí mikroventilace, musí být zajištěn průtok vzduchu mezi oběma k sobě naléhajícími okenicemi, což v praxi většinou není možné. Kromě toho neumožňuje tento princip s otvory v okenním rámu zpětný zisk tepla. Místnosti jsou permanentně ochlazovány a na kritických místech může být zvýšené riziko tvory plísní, a to i tehdy, pokud je v zásadě zajištěna potřebná výměna čerstvého vzduchu.

b. Výhody a nevýhody centrálních větracích systémů

Přes systém vzduchových kanálů je veden čerstvý vzduch do obývacího pokoje, ložnice a dětského pokoje a je odsávaný znečištěný vzduch z kuchyně, koupelny a toalety. Teplo odváděného vzduchu je přitom v tepelném výměníku předáváno zpět a ohřívá přiváděný vzduch. Akustické tlumiče v potrubní síti potlačují zvuky chodu motorů ventilátorů a přenos hluku z místnosti do místnosti.
Filtry pevných částic zbavují přiváděný vzduch prachu, sazí a pylu.

Centrální větrací systémy mají vysokou pořizovací cenu a jsou vhodné jen pro novostavby. Dodatečná instalace ve starších objektech je spojena s velkými stavebními a finančními nároky. Kromě toho musí být vestavěné vzduchové kanály z hygienických důvodů pravidelně čištěny odbornou firmou, což je spojeno s (finančními) náklady, které v praxi mnoho lidí odradí.

c. Výhody a nevýhody decentrálních větracích systémů

Decentrální větrací systémy v domě umožňují přívod čerstvého vzduchu se zpětným ziskem tepla. Keramický akumulátor tepla ve vnitřním prostoru přijímá teplo odsávaného znečištěného vzduchu v místnosti a ohřívá jím čerstvý vzduch. Důležitou výhodou decentrálních větracích systémů je vysoká energetická účinnost, která je dána jednak ziskem tepla a dále nízkou spotřebou elektrické energie.

Kromě toho se vyznačují nižšími pořizovacími náklady a rychlou instalací – a to jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Údržbu a čištění může bez problémů provádět uživatel sám. Nevýhoda decentrálních větracích systémů obytných prostor: Vnějšími vlivy a vlastním provozem je vytvářen hluk, který však může být snižován stále lepšími ventilátory (XENION) a na trhu dostupnými doplňky a příslušenstvím pro tlumení hluku.

d. Závěr – Výhody decentrálního větrání obytných prostor převažují

V porovnání s větráním okenními drážkami a s centrálními systémy přináší decentrální větrání obytných prostor značné výhody. Toho jsou si vědomi i koncoví spotřebitelé. Poptávka po decentrálních systémech větrání obytných prostorů v posledních letech trvale roste.  Také analýzy trhu společnosti Interconnect Consulting ve Vídni potvrzují rok co rok nadprůměrný přírůstek decentrálních větracích systémů se zpětným ziskem tepla. odkaz Zpráva ICC 2020.  Přesto je nutné upozornit na to, že není možné paušálně rozhodnout, jaké řešení je správné. Rozhodnutí pro určitý systém větrání závisí vždy na individuálních potřebách a na stavebním projektu.

Rychlý kontakt
close slider

    Srdečně vás vítáme u inVENTeru


    Po-Pá: 07:30 – 15:30