Decentrální větrací přístroje pomáhají snižovat koncentraci virů uvnitř objektů

Šíření pandemie v souvislosti s výskytem viru SARS-CoV-2 má obrovský dopad na náš soukromý, profesní i společenský život. Zejména na podzim a v zimě se ve střední Evropě 80–90 procent našeho každodenního života odehrává v uzavřených prostorech. Tato skutečnost nabývá nyní na velkém významu, protože přední vědci i světová zdravotnická organizace (WHO) poukazují na to, že SARS CoV-2 lze přenášet nejen kapénkovou infekcí, ale také vzdušnými částicemi, takzvaným Aerosolem. Již dříve byla vydávána doporučení týkající se důležitosti větrání například ve školách, školkách nebo kancelářích. Optimální větrání podporují moderní větrací přístroje se zpětným ziskem tepla, pracující v páru se střídavým režimem nasávání čerstvého vzduchu a odtahu znečištěného vzduchu. Největší výhodou je, že pravidelnou výměnou vzduchu dochází k takzvanému „ředícímu účinku“, což znamená, že se snižuje koncentrace virů v uzavřeném prostoru, a klesá tím riziko nákazy chřipkovými viry nebo korona viry. Podle odborníků je tento typ přímého větrání z hlediska ochrany před infekcí vhodnější, než větrací systémy provozované s vysokým podílem cirkulace vzduchu (například klimatizační systémy a podobně), které mohou za určitých podmínek dokonce představovat určitý zdroj nebezpečí.

Recommended Posts