I vy můžete pracovat bez zbytečné únavy

V kanceláři, kde probíhá práce a živá diskuze, rychle stoupá koncentrace CO2. To může vést ke ztrátě soustředění a bolestem hlavy, ale také ke zvýšení rizika přenosu infekčních chorob. Podle vyhlášky č. 20/2012 Sb. by koncentrace CO2 neměla překročit hranici 1.500 ppm – čehož lze dosáhnout jen pravidelnou výměnou vzduchu.
Kancelářské prostory musí být navrženy tak, „aby bylo množství vyměňovaného vzduchu 25m³/h na osobu nebo byla minimální výměna vzduchu 0,5/h-1“.Aby bylo co nejvíce minimalizováno nezbytné nárazové větrání v cyklech a s ním spojené ochlazování kanceláří, doporučujeme pravidelnou výměnu vzduchu pomocí nuceného větrání se zpětným ziskem tepla.Více informací naleznete zde

Recommended Posts