invENTer PAX

 

Semicentrální větrací jednotka inVENTer PAX registrována v dotačním programu Nová zelená úsporám

Větrací systém inVENTer PAX je vhodný pro větrání malých bytů, bungalovů, podkrovních objektů, bytů v pečovatelských domech, hotelů a penzionů, taktéž pro koupelny a technické místnosti. Mimo to je inVENTer PAX speciálním řešením větrání pro budovy, které jsou vystaveny zvýšené hladině hluku, jsou umístěny na větrem exponovaných místech a pro budovy s menší sílou zdí. Je vhodný pro novostavby i pro rekonstruované budovy. Větrací jednotka inVENTer PAX se automaticky nastavuje autokalibrací na požadavky prostorové plochy, taktéž díky funkci automatického odvlhčování zabraňuje vysoké vzdušné vlhkosti v místnostech a případným plísním. Další výhodou této větrací jednotky je integrovaný topný registr, který zajistí komfort i při nízkých venkovních teplotách. Stejně jako u ostatních větracích jednotek od inVENTeru platí záruční doba 5 let.

Nedávno byla větrací jednotky inVENTer PAX zaregistrována do dotačního programu Nová zelená úsporám. Tímto nabízí případným zájemcům nejen technicky propracované řešení, ale i mimořádné finanční výhody.

Bližší informace o technologii a cenách naleznete , zde na webu.

Recommended Posts