Jsou známé nové výsledky průzkumu Interconnection Consulting

Covid-19 ovlivňuje i trh s řízením větráním pro domácnosti

Evropský trh s větracími systémy pro domácnosti zaznamenal v loňském roce (2019) nárůst o +2,4 %, v roce 2018 byl tento nárůst + 2,1 % a v roce 2017 byl dokonce díky silnému rozvoji ve stavebnictví + 7,1 %.

Podle nové studie Interconnection Consulting se v roce 2020 očekává hluboký propad prodeje, a to až o hodnotu -8,1 %, tento pokles je samozřejmě způsoben situací kolem Covidu-19, přičemž zkoumané země mohou být ovlivněny různě silnými ataky pandemie v daných oblastech, studie uvádí, že oživení trhu by mohlo v některých zemích nastat až v roce 2022 nebo 2023.

Mezi zkoumanými zeměmi by k těm s nejvyšším nárůstem prodeje řízeného větrání patřilo Rakousko s navýšením v roce 2019 o +6,4 %, nebo i Polsko, kde byl nárůst prodeje ve stejném roce +6,5 %.

Decentrální větrací systémy zažívají opravdový boom především v „rozvinutých“ zemích, ale v téměř všech zkoumaných zemích zaznamenali významný růst. V Itálii dosáhl v roce 2019 nárůst prodeje decentrálních větracích systémů se zpětným ziskem tepla +25,8 %, v Německu to bylo +13,2 % což představuje přibližně 225 tisíc kusů prodaných decentrálních jednotek. Právě v Německu mají největší podíl na trhu s decentrálními jednotkami takzvané push-pull systémy, větrací jednotky se střídavým provozem.

Zdroj: Interconnection Consulting, Wien/A, 2020

Recommended Posts