Lepší akustická ochrana

I v čase koronaviru Vás chceme informovat o novinkách týkajících se decentrálních větracích systémů inVENTer.
Mnoho lidí je vystaveno každodennímu stresu a hluku, proto si potřebují pořádně odpočinout a relaxovat a to hlavně
ve svých domovech. inVENTer při vývoji svých produktů tuto skutečnost zohlednil a výrazně zlepšil zvukovou izolaci
svých větracích přístrojů.Nejen že byla podstatně snížena hlučnost přístroje, to znamená hluk vydávaný samotným
ventilátorem, ale výrazně se i zlepšila normalizovaná úroveň hladiny hluku,což znamená přenos zvuku z venkovního
prostředí do interiéru. 
V našem novém prostpektu “Takto lze nehlučně větrat” najdete v kostce základní inforamce týkající se tématu akustické
izolace. Pro více informací si můžete také napsat na info@inventer.cz

Recommended Posts