Naši nejmenší si zaslouží zdravý vzduch

Pro mateřské školky je větrání jedním z nejdůležitějších opatření prevence proti přenosu a nákaze infekčními nemocemi. Kromě prevence přenosu nemocí je v mateřských školkách také rozhodující koncentrace CO2. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby koncentrace CO2 v mateřských školkách nepřesahovala hranici 1000 ppm.V závislosti na stanovené klasifikaci je doporučena výměna vzduchu v objektu při objemu průtoku vzduchu mezi 10 až 12 m³/h na žáka do 6 let a pro vyučující minimálně 25 m3 /h na osobu (č. 93/2012 Sb. [4]). Efektivním řešením tohoto požadavku je řízené větrání pomocí větracích přístrojů se zpětným ziskem tepla v kombinaci s nárazovým větráním okny, čímž je dosaženo požadovaných hodnot, bez zbytečného vychladnutí vnitřních prostorů.Více informací naleznete zde.

Recommended Posts