Regulátor sMove druhé generace

Regulátor sMove s novou vylepšenou verzí.

Rozšířené funkce regulátoru sMove od 1. ledna 2019

Moderní vzhled v bezdotykovém Touch& Slide provedení, kompaktní plochá ovládací jednotka, funkce-pozastavení větrání a počítadlo provozních hodin, intuitivní ovládání – to vše je charakteristické pro náš regulátor sMove.

Pokud chceme, aby regulátor sMove byl u klientů stále oblíbený, shromažďujeme názory a připomínky od všech uživatelů tohoto regulátoru od jeho zavedení na trh. Tímto srdečně děkujeme všem za zpětnou vazbu.

Od 1. ledna 2019 bude ve výchozím nastavení regulátoru sMove vylepšená verze s novými užitečnými funkcemi.

1. Funkce výběru pozastaveného větrání se zobrazením zbývající doby

Pomocí této funkce je možno pozastavit větrání v různých časových intervalech.

 

Stiskněte tlačítko PAUZA 1x – Tlačítko Pauza střídavě bliká s LED 1 = 1 hod. pozastavené větrání

Stiskněte tlačítko PAUZA 2x – Tlačítko Pauza střídavě bliká s LED 2 = 2 hod. pozastavené větrání

Stiskněte tlačítko PAUZA 3x – Tlačítko Pauza střídavě bliká s LED 4 = 4 hod. pozastavené větrání

Stiskněte tlačítko PAUZA 4x – Tlačítko Pauza střídavě bliká s LED 8 = 8 hod. pozastavené větrání

 

Objevuje se také zobrazení zbývající doby. To znamená, že pokud zákazník nastavil pozastavení větrání např. na 8 hodin a po 6 hodinách se vrátí zpět k regulátoru, zobrazí se po aktivaci tlačítka zbývající doba, tedy 2 hodiny na LED diodě (LED 2 a Pauza LED střídavě blikají). Pozastavené větrání můžete kdykoli přerušit, pomocí tlačítka, které spíná jednotlivé stupně výkonů ventilátorů.

 

2. Výstup P4 je nyní navržen jako uzavřený spínací vstup.

Co to znamená? Pokud je zapojen Switch 2 a spínací vstup je otevřený, všechny ventilátory přestanou pracovat. Standardně budou regulátory dodávány bez Switche. Toto je uzavřený spínací vstup.

3. Při aktivaci senzoru vlhkosti/CO2 se regulátor přepne na 3 stupeň výkonu místo na 4 stupeň výkonu otáček ventilátoru.

 

Pokud není Switch 2 zapojen a spínací vstup je uzavřený (vlhkostní čidlo), větrací systém automaticky přejde do módu odvodu vlhkosti s větráním na 3 stupeň výkonu otáček ventilátoru.

 

4. Funkce manuálního zvýšení výkonu otáček ventilátoru.

Pokud držíte tlačítko na 4 stupni výkonu větrání déle než 3 sekundy, přejde větrací systém do funkce manuálního zvýšení výkonu otáček ventilátoru a funguje po dobu 15 minut na 4 stupni výkonu větrání. Během této doby bliká LED dioda na 4 stupni výkonu otáček ventilátoru trvale.

 

5. Upozornění na výměnu filtru (funkce připomenutí)

Po 180 dnech provozu bliká LED dioda režimu větrání trvale, což upozorňuje na výměnu filtru. Mezitím, např. změna výkonu otáček ventilátoru, je blikání přerušeno po dobu provozu. Výměnu filtru lze potvrdit stisknutím tlačítka režimu větrání po dobu delší než 5 sekund.

 

6. Regulátor je nastaven při prvotní instalaci na 25 % výkonu ventilátoru se zpětným ziskem tepla

Po první instalaci regulátor startuje automaticky na 25 % výkonu ventilátoru.

 

7. Po výpadku elektřiny se regulátor spustí automaticky v režimu, který byl naposledy nastaven (paměťová funkce).

Pokud dojde k výpadku elektřiny, a poté k opětovnému zprovoznění, regulátor se spustí automaticky v posledním nastaveném režimu. Provozní režim je uložen 15 minut.

 

Cena a objednací číslo regulátoru sMove se nemění.

Pokud budete chtít tuto novou aktualizovanou verzi regulátoru sMove, tak musíte původní regulátor vyměnit.

Pokud má již zákazník původní regulátor sMove, může nám poslat tento regulátor a my mu nahrajeme za přípatek 30,- € bez DPH (balení, doprava) novou verzi regulátoru sMove.

Recommended Posts