Vědecká studie obsahuje

decentrální větrání dosahuje vysoké efektivnosti větrání

V mezidobí vznikla další vědecká studie (EwWalt) o decentrálních větracích systémech se střídavým provozem. Tuto studii prováděla v letech 2016 – 2018 vysoká technická škola v Aachenu (Německo) ve spolupráci s výzkumnou společností HLK Stuttgart a s ITG Institutem pro technické vybavení budov v Drážďanech.

Vzhledem k mnoha přednostem vztahujícím se k instalaci, použití či flexibilitě při plánování, každoročně nadprůměrně stoupá poptávka po těchto systémech. V letech 2014 až 2018 zaznamenali systémy se střídavým provozem nárůst větší než 100 %. Tyto systémy se střídavým provozem však ještě nejsou dostatečně považovány za normativní.

Studie EwWalt (Energetické hodnocení decentrálních řízených větracích systémů se střídavým provozem) by měla shromáždit poznatky k systémům se střídavým provozem a předložit nové možnosti k jejich normativnímu posuzování.

Mimo jiné jsou v této studii následující důležité poznatky:

  • Efektivita větrání a základní princip fungování je dostatečně doložený (jasně zdokumentovaný).
  • Přístroje se střídavým provozem jsou díky dvojitému použití efektivnější než lokální větrací přístroje.
  • Účinnost větrání je srovnatelná s jinými stávajícími systémy (např. centrální větrací přístroje).
  • Je prokázaná společná účinnost přístrojů umístěných v různých patrech

Kompletní studii nebo pouze její shrnutí lze bezplatně vyžádat u nás v A-INVENTu s.r.o. Husovo náměstí 148, Horažďovice – mail: info@inventer.cz, aktuálně je tato studie ale k dispozici pouze v němčině a její shrnutí také v angličtině.

Recommended Posts