Větrání ve školních třídách je nutnost

Přání mít ve třídách čerstvý vzduch nevzniklo jen díky pandemii.Již dlouho se diskutuje o kvalitě vnitřního klimatu ve školách. Původcem těchto diskuzí je vysoký obsah CO2 v prostorech určených k vyučování. Vysoká koncentrace oxidu uhličitého způsobuje během několikahodinových výuk bolesti hlavy, problémy s koncentrací a příznaky únavy. Okna ve třídách by se měla otevírat daleko častěji …Školní prostory by se měly větrat dle platných předpisů. Přitom by měla výt koncentrace oxidu uhličitého CO2 udržovaná průměrně okolo 1000 ppm. V závislosti na stanovené klasifikaci je minimální výměna vzduchu ve třídách při objemu průtoku vzduchu mezi 12 až 20 m³/h na žáka od 6 do 18 let a pro vyučující minimálně 25 m3 /h na osobu č. 93/2012 Sb. Jednou z možností, jak dosáhnou požadované výměny vzduchu je použití nuceného větrání se zpětným ziskem tepla v kombinaci s větráním pomocí oken. Více informací naleznete zde.

Recommended Posts